Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Splash of Water's Arrac

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
554555 555555 455555 5 5 Läs här
555455 454445 455555 5 5 Läs här
355425 555554 339855 5 5 Läs här
455555 545555 446845 545 Läs här
       45      395       Läs här
343445 455555 255555 5 5 Läs här
Ludvika 2004-08-21                          Läs här
Hofors 2004-09-18 543445 555555 455455 5 5 Läs här
Brunnsholm 2004-09-25 555445 555555 544755 5 5 Läs här
Väse 2004-10-02                          Läs här
Ludvika 2005-08-20                          Läs här
Dylta Bruk 2005-09-03 455555 455555 544555 5 5 Läs här
Dylta Bruk 2005-09-04 555555 555555 555555 5 5 Läs här
Brunnsholm 2005-09-24                          Läs här
Garphyttan 2006-05-06 455555 435555 533555 5 5 Läs här
Fagersta 2006-07-22 454555 435555 355555 5 5 Läs här
Munktorp 2006-08-19 445445 555555 356555 5 5 Läs här
Ludvika 2006-08-26 555455 555555 456545 5 5 Läs här
Väse 2006-09-30                          Läs här
Örebro 2007-10-06                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.34.84.54.54.55 4.64.64.94.94.94.9 3.94.45.55.54.85 545
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Prov, pris: 1 ukl
Gör ett bra markeringsarbete på land och vatten. Jobbar också effektivt på fältet. Kunde möjligen önska bättre marktäckning i närområdet. Bra grepp och avlämningar. Kunde önska snabbare inlevereringar med en del vilt. I övrigt ett gott arbete.

Prov, pris: 1 ukl
En unghund som uppvisar alla de goda egenskaper en retriever ska ha. Har en utm balans mellan samarbetsvilja och självständighet.

Prov, pris: 0 ökl
En stadig tyst hane med gott sökmönster, fina markeringar och dirigeringar på vatten. Pris p g a viltbehandling.

Prov, pris: 3 ökl
En hund som i stort sett gör ett effektivt apporetringsarbete. Belastas ngt vid markeringar samt att helheten dras ner vid avlämningarna som måste bli frimodigare.

Prov, pris: 0 ökl
Ebn hund som för dagen har ett alltför hårt apportgrepp för att kunna tilldelas pris.

Prov, pris: 3 ökl
En hund som gör ett utm markeringsjpbb. Löser båda dirigeringarna. Brister för dagen i effektivitet samt genomgående lite väl långsamma inlevereringar.

Ludvika 2004-08-21, pris: 3 ökl
En hund med många goda egenskaper. Gör ett utmärkt vattenarbete och fältarbete. Bra markeringar på lan, går att dirigera. Har ibland lite slarvigt grepp och kunde släppa viltet snabbare när det är vid handen. Reagerar med rädsla vid dirigeringskråka.

Hofors 2004-09-18, pris: 2 ökl
En duktig momentstark och samarbetsvillig labhane som idag belastas av en avmattning i fältarbetets andra halva. Ett trevligt ekipage.

Brunnsholm 2004-09-25, pris: 3 ökl
Förtjänstfullt arbete i stort men helhetsintrycket störs av ovilja att snabbt lämna av viltet. Ovanstående måste förbättras.

Väse 2004-10-02, pris: 2 ökl
En kraftig hanhund som idag löser alla dagens uppgifter. Ett jämnt bra arbete störs något av många ovilliga avlevereringar och hårda grepp. Viltbehandlingen måste bättras för att få ett högre pris.

Ludvika 2005-08-20, pris: 0 ökl
Ett jaktprov som måste vara mera aktivt och bättre i hand för att gå till pris.

Dylta Bruk 2005-09-03, pris: 2 ökl
En hund som till stora delar löser sina uppgifter väl både på land och i vatten,men väl självständig på vatten.

Dylta Bruk 2005-09-04, pris: 1 ökl
En härlig apportör som arbetar med fart, kraft och glädje provet igenom.

Brunnsholm 2005-09-24, pris: 2 ökl
En trevlig stabil hane som löser alla sina uppgifter på ett bra sätt. Bedhöver bli mera spontan i inleverering och avlämning.

Garphyttan 2006-05-06, pris: 2 ökl
En labbekane som genomför delar av provet på ett bra sätt. Gör ett utmärkt sökarbete och en bra dirigering. Brister i sin koncentration under markeringsarbetet. Lite distinktare åtlydnad önskvärd.

Fagersta 2006-07-22, pris: 3 ökl
Börjar bra, täcker våtmarken väl men behöver ta för sej mer på land. Bra markeringar och dirigering på land. Mer spontanitet och fart att komma till föraren önskas. Missar i markering samt åtlydnad av kommandon i vatten måste förbättras.

Munktorp 2006-08-19, pris: 2 ökl
En trygg ocg säker apportör både på land och vatten. När så krävs är han fullt styrbar. Idag belastas han något av sina inlevereringar samt av den falnande glöden i sök.

Ludvika 2006-08-26, pris: 1 ökl
En hund med stor självständig förmåga vilket han visar i sök och markeirngar. Han är också fullt dirigerbar vilket gör att hela arbetet är mycket effektivt. En skönhetsfläck är de något långsamma inlevereringarna.

Väse 2006-09-30, pris: 3 ekl
En hane som gör delar av provet bra. Godkänt sök och bra vattenmarkeringsarbete. Brister för dagen i sin samarbetsvilja och koncentration under inledande markeringsarbete.

Örebro 2007-10-06, pris: 2 ekl
En trevlig labradorhane som genomför prövningen på ett tilltalande sätt. Är en god markör och är väl i hand vid dirigeringsarbetet. Bristerna vid vassöket och tempot vid inleverering drar ner priset.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2022-08-07 / Page updated 7 Aug 2022: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2022-07-27 / Information from the Swedish Kennel Club 27 Jul 2022