Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Splash of Water's Princesse

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Briggle's Marble Muffin Splash of Water's Apple Tea Järvsö 2004-09-25 344444 435444 444444 4 5  
Kuså 2005-05-21 434454 455552 455555 5 5  
Kuså 2005-05-22 533445 555554 555555 5 4  
Bollnäs 2005-05-28 555555 545554 555555 5 5  
Lit 2005-08-13 544555 535555 455555 555  
Lit 2005-08-14  4 4 5 545555 559545 5 5  
Järvsö 2005-08-27 434335 345555 555555 5 5  
Järvsö 2006-09-02                           
Järvsö 2008-09-21                           
Järvsö 2009-09-19                           
Splash of Water's Vanilla Tea Sundsvall 2004-07-31 333332 344444 444444   5  
Lit 2004-08-14 353545 355555 543355 5 5  
Lit 2005-08-13 432555 455552 455455 5 5  
Gällö 2007-05-17 544545 555555 555255 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 4.13.73.64.34.24.5 4.24.34.94.84.84.1 4.54.754.34.74.8 4.954.9
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Östbygårdens Aspirant Östbygårdens The Midnight Special Härnösand 2006-08-05 322455 555551 155555 5 5  
Sundsvall 2006-09-02 445454 444444 444554 4 5  
Härnösand 2007-09-15 433433  55545 334355 5 5  
Härnösand 2008-09-13                           
Härnösand 2009-07-25 322335 555555 355355      
Genomsnitt för ovanstående kull 3.52.833.844.3 4.74.84.84.84.53.8 2.84.34.5454.8 4.7 5
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 3.93.53.44.14.14.5 4.34.44.94.84.74 4.14.64.94.24.84.8 4.854.9
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
523335  55555 355555 5 5 Läs här
444445 555555 555555 5 5 Läs här
444455  34445 355452 4   Läs här
454445 454444 445545 4 4 Läs här
Sundsvall 2004-07-31 544455 445555 555555 555 Läs här
Härnösand 2004-08-21 433535 355555 555555 4 5 Läs här
Sollefteå 2005-07-23 434435 345555 555555 5 5 Läs här
Örnsköldsvik 2005-08-20 344555 345555 455454 4 5 Läs här
Umeå 2005-09-24 344444 335555 455555 5 5 Läs här
Härnösand 2006-08-05 3  555 145555 555551 3 5 Läs här
Härnösand 2007-09-15 455455 355555 555555 5 5 Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 3.93.83.94.24.24.9 3.24.34.84.84.84.9 4.44.954.84.94.3 4.554.9
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Prov, pris: 3 ukl
En tik som gör sina uppgifter, men som brister alltför mycket i fart och uthållighet för att bli tillräckligt effektiv i sitt fria sökarbete. Men för dagen uppvisar goda markeringsarbete på vatten såväl land. Men brister alltför mkt i sin effektivite

Prov, pris: 2 ukl
En hund som startar mkt bra. Mattas ngt mot slutet i sitt sökarbete. Gör i övrigt ett tilltalande arbete tillsammans med sin förare. Behöver någon tid till i rutin och mognad.

Prov, pris: 3 ukl
En tik som gör bra på land. Behöver förbättra sina inlevereringar samt mer viljaatt arbeta spontan refordras för att nå högre pris.

Prov, pris: 1 nkl
En tilltalande tik med fina egenskaper som genomför prövningen på ett mkt bra vis.

Sundsvall 2004-07-31, pris: 2 ökl
En stabil och trevlig tik som gör ett bra arbete där smärre brister i markeringssamt sökarbetet drar ner helheten något.

Härnösand 2004-08-21, pris: 3 ökl
En tik som arbetar sig igenom hela prövningen och visar upp en bra apporteringslust och mycket bra apportgrepp. Tilldelas inte något högre pris p g a att hundeninte fullföljer sökarbetet samt brister i sin samarbetsvilja.

Sollefteå 2005-07-23, pris: 3 ökl
En tik som visar upp en god apporteringslust och ett mycket bra apportgrepp. Helhetsintrycket dras dock kraftigt ned p g a brister i dirigerbarheten samt uthållighet.

Örnsköldsvik 2005-08-20, pris: 3 ökl
En tik med bra kvalitéer. Börjar med fina markeringar. Startar bra på fältet, tappar dock i effektivitet efter hand. Bra markeringar men bättre dirigerbarhet fodras för att erhålla högre pris.

Umeå 2005-09-24, pris: 3 ökl
En tik vars förtjänster ligger i hennes spontana apporteringar men som behöver förbättra sitt samarbete med föraren för att få högre prisvalörer.

Härnösand 2006-08-05, pris: 0 ökl
En tik som inleder med bra markeringsarbete. Brister för dagen vid vattenpassion, provet avbryts.

Härnösand 2007-09-15, pris: 2 ökl
En trevlig labbetik med stora förtjänster, rena fina apporteringar och markerar bra. Behöver bli säkrare i vattendirigeringar för att kunna tilldelas högsta pris.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2022-08-07 / Page updated 7 Aug 2022: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2022-07-27 / Information from the Swedish Kennel Club 27 Jul 2022