Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Silverstjärnans Toscana Girl

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Tjotte's New Years Trophy Silverstjärnans Mio-Min-Mio Piteå 2008-10-11 455555 545445 555555 5 5  
Piteå 2009-09-19 453435 455354 555455 5 5  
Piteå 2009-09-26 433555 555555 544455 5 5  
Norrlabben 2010-08-07 333535 356355 555555 5    
Piteå 2010-08-21 334535 546415 555455 5 3  
Piteå 2011-05-28 555445 555555 335555 5 5  
Silverstjärnans Riddar-Kato Piteå 2007-09-22 453555 556345 354355 5 6  
Piteå 2007-09-24 455445 446345 534455 5 6  
Umeå 2007-09-29 344544 455554 445445 5    
Piteå 2008-08-09 444545 555555 555455 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 3.84.23.94.744.9 4.54.75.444.34.8 4.54.44.74.24.95 5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 3.84.23.94.744.9 4.54.75.444.34.8 4.54.44.74.24.95 5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Norrbotten 2004-07-26 444444 5555 5 55   5     Läs här
Piteå 2004-09-18 433454 555354 454555 5 4 Läs här
Piteå 2005-08-13 255545 255155 255355 5 5 Läs här
Norrbotten 2006-07-17 444545 455355 547455 5 5 Läs här
Boden 2006-08-05 355555 356  4 348455 5   Läs här
Luleå 2006-08-12  45544 354455 457555 5 5 Läs här
Piteå 2006-08-19 345445 355444 444455 5 5 Läs här
Boden 2007-08-11 344445 447145 439654 5 5 Läs här
Piteå 2007-09-22 455555 456445 555555 5 6 Läs här
Piteå 2007-09-24 355455 557245 555555 5 6 Läs här
Umeå 2007-09-29 344444 356245 444445 5 5 Läs här
Piteå 2008-08-20 245425 2474 5  55        Läs här
Piteå 2008-10-11 455555 554445 555555 5 5 Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 3.34.34.54.54.24.7 3.74.85.53.14.44.8 4.24.55.74.54.94.9 5 5.1
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Norrbotten 2004-07-26, pris: 2 ukl
Arbetsvillig tik som startar bra men tappar efter hand koncentration men utför på sammantaget ett gott arbete.

Piteå 2004-09-18, pris: 3 ukl
Tyvärr brister hunden vid detta tillfälle i effektivitet när det gäller självständigt arbete. Perioder av svårtolkade nedgångar i sökintresset påverkar prissättningen negativt. God markeringsförmåga, bra vattenarbete.

Piteå 2005-08-13, pris: 0 nkl
En arbetsvillig hund med bra sökarbete och arbete i vatten. Brister idag alltförmycket i samarbetsvilja och lydnad av signaler samt inleverering av vilt som bl ir alltför slarvig en gång.

Norrbotten 2006-07-17, pris: 3 nkl
Tik som utför ett utmärkt markeringsjobb. Stark i vattnet. Presterar också ett gott sökarbete. Belastningen för dagen finns i ovårdad hantering av mås. Därav d agens pris.

Boden 2006-08-05, pris: 0 nkl
En arbetsvillig tik som gör ett bra sök och markeringsarbete. Samarbetsviljan och följsamhet borde förbättras för ökad effektivitet. Provet avbrytes pga ovarsam vilthantering.

Luleå 2006-08-12, pris: 3 nkl
En tik som genomför provets alla delar. Har för dagen brister i samarbetsvilja och fotgående, detta till trots vid en sammanfattning ger för dagen ett pris.

Piteå 2006-08-19, pris: 2 nkl
En tik som idag gör ett mycket btra fältarbete samt uppvisar en bra markeringsförmåga på land och vatten. Men som behöver förbättra sitt allmänna uppträdande med sin förare för att ta det hösta priset.

Boden 2007-08-11, pris: 0 nkl
En tik som för dagen ej upplevs ha balans. Bl a tar tiken i för hårt på ett par vilt och blir därav utan pris idag.

Piteå 2007-09-22, pris: 2 ökl
På den positiva sidan ligger bl a ett gediget och koncentrerat självständigt arbete där tiken verkligen visar sig vara en god viltfinnerska. Memorerar utmärkt vid samtliga apporteringstillfällen. Något neddrag för bl a fotgående och svagt pip vid ens

Piteå 2007-09-24, pris: 0 nkl
På den positiva sidan ligger bl a en maturligt fin markeringsförmåga och ett bra urfört självständigt arbete. Minus för överreaktion när skott faller, kontakt hund - förare emellan, fotgående. Allmänt sett bör lydnaden förbättras.

Umeå 2007-09-29, pris: 0 nkl
En kraftfullt arbetande tik som visar en del tendenser till viltfinnarförmåga. Dock påverkas helheten avsevärt genom att stora delar av hennes arbete är övertempererat.

Piteå 2008-08-20, pris: 0 nkl

Piteå 2008-10-11, pris: 2 nkl
En hund som gör ett bra arbete. Arbetsivern ligger för dagen lite i fatet när det gäller förflyttningar. Har dock stora förtjänster så hon har möjlighet att bli en stor apportör med mer rutin. Trevligt förd.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2019-05-17 / Page updated 17 May 2019: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2019-05-02 / Information from the Swedish Kennel Club 2 May 2019