Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Moorman's Spitfire Ale

Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Klövenhöjs Käck Klövenhöjs Astrakan Bro 2006-04-22                           
Eskilstuna 2006-09-16 244554 345335 555555 5 5  
Brunnsholm 2006-09-23                           
Klövenhöjs Golden Delicious Boden 2006-08-05 555555 555545 555557 5 6  
Kalix 2007-08-18 355545 345432 555555 5 7  
Sexdrega 2007-09-07 555545 455535 555555 555  
Skellefteå 2007-09-23 455555 345545 555555 4 5  
Skellefteå 2008-07-19 555555 455545 555555 5 5  
Skellefteå 2008-07-20 455555 455555 555555 5 5  
Luleå 2008-08-16 555555 555535 555555 5 5  
Piteå 2008-08-30 333555 545555 555555 5 5  
Kalix 2008-10-04 555555 555545 555455 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 4.14.74.754.84.9 4.14.654.73.84.7 5554.955.2 4.955.3
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Manymills Little Grebe Thorsvi Tomatin Bro 2009-04-25 444445 555545 555355 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 444445 555545 555355 5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 4.14.64.64.94.74.9 4.24.654.73.84.7 5554.755.2 4.955.3
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Nyköping 2004-05-02 454654 456555 555455 5 5 Läs här
Lafsen 2004-05-15 554555 555555 555555 5 5 Läs här
Sollefteå 2005-07-23 455555 445555 355555 555 Läs här
Sollefteå 2005-07-24 455555 435  5 555555 5 5 Läs här
Våmhus 2005-07-30                          Läs här
Roslagen 2005-08-09 545555 545555 555555 5 5 Läs här
Hunneberg 2006-08-05                          Läs här
Garpenberg 2006-09-02                          Läs här
Vadstena 2006-09-09                          Läs här
Skedhult 2007-08-25                          Läs här
Garpenberg 2007-09-01                          Läs här
Fellingsbro 2007-09-01                          Läs här
Siggefora 2007-09-08                          Läs här
Eskilstuna 2007-09-15                          Läs här
Rimforsa 2007-09-22                          Läs här
Nyköping Höst 2007-09-29                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.44.84.65.254.8 4.44.25.2555 4.6554.855 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Nyköping 2004-05-02, pris: 2 ukl
Här finns verkligen goda och genuina förutsättningar för framtiden. Härlig motivation och engagemang provet igenom. Den relativt långa perioden under sökets inledning då vilt inte presenteras är naturligtvis något negativ, kommer dock igen bra.

Lafsen 2004-05-15, pris: 1 ukl
En hund med utmärkta egenskaper. Särskilt skall påpekas hans motivation och positiva intensitet. De små påpekanden som finns i marktäckning och ett knappt skönjbart viltbyte förändrar inte bilden av hans egenskaper.

Sollefteå 2005-07-23, pris: 3 ökl
En hund som visar upp en del goda retrieveregenskaper. Tyvärr tras helhetsintrycket kraftigt ned p g a den avbrutna inlevereringen.

Sollefteå 2005-07-24, pris: 2 ökl
En kraftfullt arbetande labbehane som gör utmärkta sökarbeten. Brister för dageni sin koncentration på markeringsarbete och distinkthet i sin sambarbetsvilja.

Våmhus 2005-07-30, pris: 1 ökl
En harmonisk och välbalanserad hund som utför ett gott retrieverarbete genom hela provet.

Roslagen 2005-08-09, pris: 1 ökl
En mycket behagligt arbetande hane som trivs tillsammans med sin förare. Han görett gediget arbete av hög klass. En mindre svacka i sökarbetet inverkar inte på priset.

Hunneberg 2006-08-05, pris: 0 ekl
En hund som löser en del av uppgifterna bra men tappar på fältet helt. Dess hårda grepp gör att den tappar pris.

Garpenberg 2006-09-02, pris: 2 ekl
En hund som idag till stora delar gör ett bra retreierarbete men som behöver lite mera rutin, därav dagens pris.

Vadstena 2006-09-09, pris: 0 ekl
En mycket arbetsvillig hund med bra dirigerings- och markeringsegenskaper, fin viltbehandling och stadga men presterar ej ett sökarbete som kan anses godkänt och kan därför ej gå till pris.

Skedhult 2007-08-25, pris: 3 ekl
En starkt arbetande hund med stor motivation. Löser dagens uppgifter på ett bra sätt. Någor ineffektiv i söket, lite okoncentrerad i ett par markeringar samt onödigt många kommandon i dirigeringsmomenden gör att priset inte blir högre.

Garpenberg 2007-09-01, pris: 1 ekl
En arbetsvillig trevlig hund som uppvisar alla egenskaper som önskas, Bra sök, utmärkt samarbetsvilja, bra markeringsjobb. Lätt stöttning på en markering att notera, dock ej störande för helheten.

Fellingsbro 2007-09-01, pris: 2 ekl
En behagligt arbetande hund som inte gör mycket väsen av sig. Han gör ett utmärkt vattenarbete där han visar prov på fin självständig förmåga och är helt i hand när så krävs. Belastas idag något av suddig minnesbild på landmarkeringen.

Siggefora 2007-09-08, pris: 1 ekl
En kraftfull effektiv hund som väl balanserar sina förmågor till dagens pris.

Eskilstuna 2007-09-15, pris: 2 ekl
En hund som löser dagens uppgifter delvis med förarstöd. Hans stora förtjänster finns i det fria söket. Får stöttas på sina markeringar. Väl förd.

Rimforsa 2007-09-22, pris: 2 ekl
En kille som löser sina uppgifter i bra samförstånd med föraren. Bra apporteringar. Avslutar starkt på söket.

Nyköping Höst 2007-09-29, pris: 1 ekl
En väl genomarbetad hund som har mycket stora förtjänster i sökarbetet. Kunde arbeta något effektivare i markering och dirigeringsarbetet men är som helhet en mycket god jakthund.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2022-08-07 / Page updated 7 Aug 2022: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2022-07-27 / Information from the Swedish Kennel Club 27 Jul 2022