Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Roekull Hellmer

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Skåne Syd 2008-04-26 353555  464 5 434455 5   Läs här
Bromölla 2008-05-03 555555 545555 555555 5 5 Läs här
Skåne Mitt 2009-04-19 3  5 5 236355 556755 5 5 Läs här
Karlskrona 2009-10-03 533545 555555 558855 555 Läs här
Halmstad 2009-10-24                          Läs här
Blekinge 2010-04-17 454555 444455 557455 5 5 Läs här
Höglandet 2010-08-21 455555 446  5 544555 5 5 Läs här
Skabersjö 2010-09-21 455555 455555 557555 5 5 Läs här
Ystad 2010-10-16 555555 556455 555555 5 5 Läs här
Halmstad 2010-10-23 544545 455555 555655 5 5 Läs här
Skåne Mitt 2011-04-30                          Läs här
Skåne Mitt 2012-04-21 555555 555555 555555 55  Läs här
Höör 2012-08-11                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.34.74.354.85 4.24.45.34.455 4.94.75.65.455 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Skåne Syd 2008-04-26, pris: 2 nkl
En hanhund som ger ett ungdomligt intryck. Han är spontan i sina upptag men slarvar en del med viltet. Söker orutinerat och är något svår att hålla i området och har därigenom en ngt bristande marktäckning. Härliga egenskaper men behöver lugnas ner f

Bromölla 2008-05-03, pris: 1 nkl
Jobbar effektivt på fältet och är en god viltfinnare, gör sammantaget ett bra mark.arbete, en spontan apportör som jobbar trevligt och effektivt.

Skåne Mitt 2009-04-19, pris: 0 ökl
En mycket duktig viltfinnare. Idag är han tyvärr alltför självsvådlig i sitt uppförande och kan därför ej tilldelas pris.

Karlskrona 2009-10-03, pris: 3 ökl
En arbetsvillig hane vars styrka för dagen är markeringsarbetet och vattenarbetet. Ett inte fullt ut effektivt sökarbete, oroligt grepp samt ovilja i samarbetet med avlämningarna motiverar dagens pris.

Halmstad 2009-10-24, pris: 2 ökl
Bra och effektiv apportör som löser dagens uppgifter fint men dock skall dirigeringsarbetet förbättras.

Blekinge 2010-04-17, pris: 0 ökl
En något ivrig hund som visar en härlig i sin vilthantering. Dirigeringsarbetet kan förbättras. Aningen trögstyrd. Tyst och lugnt förd.

Höglandet 2010-08-21, pris: 3 ökl
En hanhund som till stora delar gör ett bra arbete. Härlig fart och inställning. Kräver en del av sin förare. Något orolig i sina apportgrepp. I övrigt ett trevligt ekipage.

Skabersjö 2010-09-21, pris: 3 ökl
En mycket tänd hund som löser några arbetsuppgifter riktigt bra. Behöver bättre precision i dirigeringsarbetet. Lite ovarsamt grepp på kråkan.

Ystad 2010-10-16, pris: 1 ökl
En hane som uppvisar mycket goda retrieveregenskaper. Löser prövningens samtliga delar på ett bra sätt. Enstaka skönhetsfläckar stör ej helheten.

Halmstad 2010-10-23, pris: 2 ökl
En samarbetsvillig hane som i stort sett gör ett bra markerings- och dirigeringsrbete. Ett inte fullt ut effektivt sökarbete och något omständiga avlämningar motiverar priset.

Skåne Mitt 2011-04-30, pris: 0 ökl
En hund som arb med hög fart. Saknar ngt på markeringarna. Viltbehandlingen ska vara bättre. Gott i hand på dirigeringarna.

Skåne Mitt 2012-04-21, pris: 1 ökl
En spontan apportör med många goda egenskaper jobbar starkt på mareringar och i fältarbetet, ngt orolig grepp i övrigt bra.

Höör 2012-08-11, pris: 0 ekl
En hane som inte har sin bästa dag. Tappar tyvärr tidigt koncentrationen på dagens arbetsuppgifter. Föraren bryter prövningen.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-02-11 / Page updated 11 Feb 2020: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-01-20 / Information from the Swedish Kennel Club 20 Jan 2020