Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Gottands Garmin

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Skellefteå 2014-07-26 555555 445554 455555 55  Läs här
Skellefteå 2014-07-26 455555 455554 555555 55  Läs här
Lit 2014-08-23 555554 435555 334354 45  Läs här
Lit 2014-08-24 555555 555555 544455 55  Läs här
Lit 2015-08-22 534545 555555 555555 55  Läs här
Lit 2015-08-23 555555 335453 355455 55  Läs här
Sundsvall 2015-08-29 355535 335555 455555 55  Läs här
Gotland 2015-09-05 455555 455554 444355 55  Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.54.84.954.64.9 44.154.954.4 4.14.54.64.354.9 4.95 
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Skellefteå 2014-07-26, pris: 2 ökl
En stabilt arbetande hund som är en utmärkt viltfinnare. Har ett par skönhetsfläckar i dagens arbete vilket drar ner helhetsintrycket.

Skellefteå 2014-07-26, pris: 2 ökl
En hane som genomför stora delar av provet på ett bra sätt. En diffus minnesbild på enkelmarkeringen och mycket omständlig landdirigering påverkar dagens pris.

Lit 2014-08-23, pris: 3 ökl
En labradorhane med förtjänster i sökarbete. Är tyst och behaglig vid sidan av sin förare. Slarvar dock vid inleverans och vid avlämning.

Lit 2014-08-24, pris: 2 ökl
En hane som visar på många goda retrieveregenskaper. Brister för dagen i avlämningar där några vilt kommer på backen, därav dagens pris. Trevligt förd.

Lit 2015-08-22, pris: 3 ökl
En hund som visar upp många utmärkta retrieveregenskaper men dagens fältarbete räcker inte till ett högre pris.

Lit 2015-08-23, pris: 3 ökl
En arbetsvillig hund som löser många uppgifter på ett bra sätt. För att bli fullt effektiv måste framförallt dirigering men även grundläggande apportering förbättras.

Sundsvall 2015-08-29, pris: 0 ökl
En arbetsvillig tik som har en del goda egenskaper. Bra sökarbete, bra stadga. Priset dras kraftigt ner av bristande samarbetsvilja i arbete.

Gotland 2015-09-05, pris: 3 ökl
En hund som löser några arbetsuppgifter bra. Markerar och arbetar villigt i vatten. Helheten störs av att hunden är svår att styra på landet och tappar därmed i effektivitet. Lägger ner tre änder vid vattnet men tar upp igen.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2022-01-20 / Page updated 20 Jan 2022: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2022-01-17 / Information from the Swedish Kennel Club 17 Jan 2022