Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Moorman's Tweed Glentress

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Falun 2011-08-04 555555 555555 555555 5 5 Läs här
Härnösand 2012-07-28 554555 445555 555555 55  Läs här
Härnösand 2012-07-29 555555 355555 555555 55  Läs här
Falun 2012-08-01 555555 555555 455655 5 5 Läs här
Norberg 2013-07-20                          Läs här
Härnösand 2013-08-03                          Läs här
Sala 2013-08-17                          Läs här
Hälsingland Al 2013-08-31                          Läs här
Hälsingland Al 2013-09-01                          Läs här
Avesta 2013-09-28                          Läs här
Luleå 2015-08-15                          Läs här
Sundsvall 2015-08-29                          Läs här
Umeå 2015-09-26                          Läs här
Umeå 2015-09-27                          Läs här
Alfta 2016-08-07                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 554.8555 4.34.85555 4.8555.355 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Falun 2011-08-04, pris: 1 nkl
En hane som genomför dagens prövning på ett mkt tilltalande sätt. Han är väl i hand. En duktig markör och gör ett utmärkt sökarb. Väl förd.

Härnösand 2012-07-28, pris: 1 ökl
En mycket trevlig hane med mycket fina retrieveregenskaper. Trots någon liten miss i markeringsarbetet är han väl värd sitt pris.

Härnösand 2012-07-29, pris: 2 ökl
En mycket arbetsvillig hanhund som löser de flesta av dagens prövning på ett bra sätt. För att nå full effektivitet måste dirigeringarna vara mer distinkta.

Falun 2012-08-01, pris: 1 ökl
En hane med många goda retrieveregenskaper. Gör ett övertygande arbete. Något trög avlämning vid något tillfälle. Helhetsintrycket är dock övertygande.

Norberg 2013-07-20, pris: 0 ekl
En hane som idag börjar prövningen på ett förtjänstfullt sätt men som tappar all självständighet på söket. Därav priset.

Härnösand 2013-08-03, pris: 2 ekl
En behaglig hane som har många goda retreiveregenskaper. Bra stadga, härlig vattenpassion. Bra apportering. Priset dras dock ner pga bristande uppföljning i markeringsarbetet och för lite energi i sökarbetet.

Sala 2013-08-17, pris: 3 ekl
En hund som för dagen uppvisar utmärkt stadga och markeringsförmåga. Samarbetsviljan behöver förbättras med distinktare åtlydnad av tecken och signaler. Något bristande effektivitet i sökarbetet ger tillsammans dagens pris.

Hälsingland Al 2013-08-31, pris: 2 ekl
En hund som genomför hela provet visar för dagen stora förtjänster i samtliga moment. Belastas dock vid flertalet fillfällen med pinkande varför högre pris ej kan tilldelas en för övrigt arbetande hund.

Hälsingland Al 2013-09-01, pris: 2 ekl
En arbetsvillig och kraftfull hane som har många goda retrieveregenskaper, bra stadga, utmärkt sökarbete, härlig markeringsförmåga och vattenpassion. Priset dras ner något av styrbarhet vid vatten.

Avesta 2013-09-28, pris: 3 ekl
En hund som löser delar av prövningen på ett godtagbart sätt. Tveksamheter vid arbetet och ett ineffektivt sök stör helheten en hel del.

Luleå 2015-08-15, pris: 2 ekl
En hane som visar på utmärkt dirigerings och markeringsförmåga brister finns för dagen i sökarbetet. Där av dagens pris. Trevligt förd.

Sundsvall 2015-08-29, pris: 1 ekl
En hund som löser dagens prov på ett mycket bra sätt. Ibland är hunden för noggrann så att det går ut över effektiviteten.

Umeå 2015-09-26, pris: 2 ekl
En hane som i dag gör bra markeringar är lydig under provet män där svårigheten………. med apporter på söket gör dagens pris.

Umeå 2015-09-27, pris: 1 ekl
En hund som besitter alla de egenskaper en retriever ska ha och arbetar sig igenom hela prövningen på ett förtjänstfullt sätt. En något högre intensitet i hunden skulle ha varit önskvärt, trots detta väl värd sitt pris.

Alfta 2016-08-07, pris: 1 ekl
En hane som uppvisar mycket goda retrieveregenskaper. Han är väl i hand, en duktig markör. Han har en bra balans mellan följsamhet och självständigt arbete.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2022-04-24 / Page updated 24 Apr 2022: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2022-04-21 / Information from the Swedish Kennel Club 21 Apr 2022