Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Quinline's Yes I Will

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Enköping 2010-09-18 322433  25533 4554     5 Läs här
Veckholm 2011-05-08 555555 555555 353555 5   Läs här
Enköping 2011-09-24 544555 555555 455455 5 5 Läs här
Veckholm 2012-05-01 544445 555554 555455 5 5 Läs här
Västerås 2012-05-05 444445 555554 4  455 5   Läs här
Södertälje 2012-05-08 544555 555554 555455 4 5 Läs här
Nyköping 2012-05-12 555555 556555 555455 5 5 Läs här
Enköping 2013-09-14 355555 355553 555355 55  Läs här
Askeby 2014-09-20 355545 345155 555555 55  Läs här
Stjärnhov 2014-09-27 555555 545555 555555 5 5 Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.34.34.34.74.54.8 4.64.55.14.64.84.3 4.554.84.255 4.955
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Enköping 2010-09-18, pris: 0 nkl
En tik som för dagen ger ett något splittrat intryck. Glömmer vattenmarkeringen efter att ha hämtat två vilt på fältet. Uträttar ingen egentligt arbete. Föraren väljer då att avbryta provet.

Veckholm 2011-05-08, pris: 2 nkl
En mkt arb.villig tik med härlig söklust och bra vattenarb. Synes lättförd. Ännu saknas en del i apporteringsarb.

Enköping 2011-09-24, pris: 2 nkl
En tik som uppvisar flera goda retr.egenskaper. Når för dagen inte upp till sin fulla kapacitet i sitt fältarb.

Veckholm 2012-05-01, pris: 2 nkl
En tik med många goda retriveregenskaper såsom sin markeringsförmåga & samarbetsvilja. Helhetsintrycket dras ned ngt då en högre slklust under sökarbetet hade varit önskvärt

Västerås 2012-05-05, pris: 2 nkl
En tik som löser hela prövninen på ett godtagbart sätt. Stöttas en del vid inlevereringar och avlämningar. Önskas ha en större intensitet i sitt arbete samt bättre avlämningar för att nå ett högre pris.

Södertälje 2012-05-08, pris: 2 nkl
En trevligt arbetande tik som idag gör ett utmärkt markeringsarbete. Är hela tiden väl i hand. Belastas idag något av brister i sitt sökarbete.

Nyköping 2012-05-12, pris: 1 nkl
En tilltalande samarbetsvillig tik som genomför hela prövningen på ett utmärkt sätt och visar prov på fina retrieveregenskaper.

Enköping 2013-09-14, pris: 3 ökl
En tik med bra markerings och sökarbete. Tappar för dagen i samarbetsvilja i landdirigering. Hänger över ett antal vilt och några slarviga avlämningar motiverar priset för dagen.

Askeby 2014-09-20, pris: 0 ökl
En tik som för dagen har sina förtjänster i det fria söket. Hon är olydig vid vattendirigering och rusar vid landmarkering och kan ej stoppas. Detta motiverar dagens pris.

Stjärnhov 2014-09-27, pris: 1 ökl
En tik som visar bra inställning, löser dagens uppgifter på ett utmärkt sätt i bra samspel med sin förare.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2022-04-24 / Page updated 24 Apr 2022: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2022-04-21 / Information from the Swedish Kennel Club 21 Apr 2022