Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Quinline's I'm A Rebel

Västerås 2012-05-05 555555 555555 555555 4   Läs här
Linköping 2012-09-22 455555 455555 555555 55  Läs här
Stjärnhov 2012-09-29                          Läs här
Vingåker 2013-05-04 555555 455555 555555 55  Läs här
Örbyhus 2013-07-19 333333 435554 455555 55  Läs här
Norberg 2013-07-20 454555 455555 555555 55  Läs här
Sala 2013-08-17 355455 335555 555555 55  Läs här
Tystberga 2014-04-26                          Läs här
Tystberga 2014-04-27 545545 555545 546555 56  Läs här
Enköping 2014-09-13 544344 555554 455555 5 5 Läs här
Askeby 2014-09-20 555555 345555 555555 55  Läs här
Stjärnhov 2014-09-27 554555 455555 555555 5 5 Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.44.64.54.54.64.7 4.14.5554.94.8 4.84.95.1555 4.95.15
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Västerås 2012-05-05, pris: 1 nkl
En tik som löser hela prövningen på ett tilltalande sätt. Med fina apporteringar. Kan vara något spontanare vid första igången vi vattenmarkeringen. Vilket dock ej påverkar priset.

Linköping 2012-09-22, pris: 2 ökl
En tik som uppvisar många goda egenskaper. Helhetsintrycket störs för dage något av bristande effektivitet vid dirigeringsarbetet.

Stjärnhov 2012-09-29, pris: 0 ökl
Hon utför provets markeringsarbete på ett bra sätt men dirigeringar åtlyds ej. Skulle önska effektivare sök och bättre stadga. Bra apportering genomgående.

Vingåker 2013-05-04, pris: 1 ökl
En trevligt arbetand tik som är mycket välbalanserad i sina egenskaper. Hon löser prompt alla delar på ett utmärkt sätt i fint samarbete med sin förare.

Örbyhus 2013-07-19, pris: 0 ökl
En tik som för dagen har sin styrka i landdirigeringsarbetet. Hon mattas mentalt och tappar koncentrationen vilket visar sig i övrigt arbete.

Norberg 2013-07-20, pris: 2 ökl
En tik som genomför dagens prov på ett mycket bra sätt men där vattendirigeringen förstör dagens helhetsintryck.

Sala 2013-08-17, pris: 2 ökl
En tik som för dagen har sin styrka i det självständiga arbetet. Dock behöver samarbetsviljan under arbete genom att fullfölja förarens tecken och signaler förbättras för att nå högsta valör.

Tystberga 2014-04-26, pris: 0 ökl
En hund som för dagen har sin styrka i landarbetet. Brister i apportgrepp och vattendirigering gör att hunden ej tilldelas något pris.

Tystberga 2014-04-27, pris: 2 ökl
En mycket tilltalande tik med fina retrieveregenskaper. Är en utmärkt markör och visar bra balans mellan följsamhet och självständighet. Helhetsintrycket påverkas dock något i negativ riktning av små brister i stadgan och apporteringen.

Enköping 2014-09-13, pris: 2 ökl
En tik som genomför vissa delar av prövningen på ett mycket bra sätt men där hennes oregelbundna sökmönsteroch sökfart avgör dagens pris.

Askeby 2014-09-20, pris: 2 ökl
En tik som genomför dagens prov på ett mycket tilltalande sätt. Hon gör ett utmärkt sökarbete, fullt godkänd markering. Tyvärr slutade hon lyssna vid vattendirigering, därav dagens pris.

Stjärnhov 2014-09-27, pris: 1 ökl
En tik som löser provet på ett utmärkt sätt. Det finns några små brister som dock inte påverkar helheten eller effektiviteten. Bra förd.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2022-04-24 / Page updated 24 Apr 2022: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2022-04-21 / Information from the Swedish Kennel Club 21 Apr 2022