Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
östbygårdens Aspirant

Undan Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Splash of Water's Princesse Östbygårdens The Midnight Special Härnösand 2006-08-05 322455 555551 155555 5 5  
Sundsvall 2006-09-02 445454 444444 444554 4 5  
Härnösand 2007-09-15 433433  55545 334355 5 5  
Härnösand 2008-09-13                           
Härnösand 2009-07-25 322335 555555 355355      
Genomsnitt för ovanstående kull 3.52.833.844.3 4.74.84.84.84.53.8 2.84.34.5454.8 4.7 5
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 3.52.833.844.3 4.74.84.84.84.53.8 2.84.34.5454.8 4.7 5
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
244545 145545 555455 5 3 Läs här
433445 555555 555355 5 7 Läs här
                         Läs här
4555 5   5555 5395     5 Läs här
355555 325555 555553 2 5 Läs här
Gällö 2004-05-30         4   5 429555 5   Läs här
Sundsvall 2005-09-10 345545 455554 555355 5 5 Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 3.24.24.44.84.35 3.34554.84.8 4.84.26.34.254.6 4.4 5
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Prov, pris: 0 ökl
En hane som utför ett bra markeringsarbete. På vattendirigeringen är hunden ur hand och tar in landdirigeringen. Brytes!

Prov, pris: 3 ökl
En hund som har svårt att vara koncentrerad genom hela prövningen bl a störs denav vittring från annan hund och markerar revir ofta. Även att hunden lägger ner vilt stör intrycket. P g a sin spontana apportering och sin mjuka mun får den p ris..

Prov, pris: 0 ökl
Löser stora delar av sitt arbete men blir ordentligt påverkad vid vattenmarkeringen och vill inte fortsätta.

Prov, pris: 0 ökl
Tyvärr förstörs 2 måsfåglar under sökarbetet och prövningen bryts.

Prov, pris: 0 ökl
En robust hund som visar prov på goda egenskaper men brister för mkt i markerings och dirigeringsarbetet idag för att gå till pris.

Gällö 2004-05-30, pris: 0 ökl
Provet avbryts när hunden för dagen knäcker flera vilt.

Sundsvall 2005-09-10, pris: 3 ökl
Självständig herre som gör ett bra fältarbete. Skulle vinna på lite mer följsamhet och snyggare avlämningar - dock ett prisvärt jobb.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2022-08-07 / Page updated 7 Aug 2022: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2022-07-27 / Information from the Swedish Kennel Club 27 Jul 2022